Hadisler


“Bismillah (Allah’ın adıyla)” desin

“Sizden kim bir şey yerse “Bismillah (Allah’ın adıyla)” desin. Bidayette söylemeyi unutmuşsa, sonunda şöyle söylesin: “Bismillahi fî evvelihî ve âhirihî (başında da sonunda da Bismillah).”

[Ebu Dâvud, Et’ime 16; Tirmizî, Et’ime 47]

“Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa

“Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır.”

(Ebu Davud, libas 4)

“Ne cömert adam” desinler diye yaptın

 Ebû Hüreyre radıyallahu anh  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi:
“Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allah Teâlâ ona verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder. Cenâb-ı Hak:
– Peki, bunlara karşılık ne yaptın? buyurur.
– Şehit düşünceye kadar senin uğrunda cihad ettim, diye cevap verir.
– Yalan söylüyorsun. Sen, “babayiğit adam” desinler diye savaştın, o da denildi, buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır. Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur‘an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da:
– Peki, bu nimetlere karşılık ne yaptın? diye sorar.
– İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızân için Kur’an okudum, cevabını verir.
– Yalan söylüyorsun. Sen “âlim” desinler diye ilim öğrendin, “ne güzel okuyor” desinler diye Kur’an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi, buyurur. Sonra emrolunur o da yüzüstü cehenneme atılır.
(Daha sonra) Allah’ın kendisine her çeşit mal ve imkân verdiği bir kişi getirilir. Allah  verdiği nimetleri ona da hatırlatır. Hatırlar ve itiraf eder.
– Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın? buyurur.
– Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiç bir yerden esirgemedim, sadece senin rızânı kazanmak için verdim, harcadım, der.
– Yalan söylüyorsun. Halbuki sen, bütün yaptıklarını “ne cömert adam” desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi, buyurur. Emrolunur bu da yüzüstü cehenneme atılır.”

* Müslim, İmâre 152

… bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir

“ Ademoğlunun, emr-i bi’l-ma’ruf veya nehy-i ani’l-münker veya ALLAH Teâla Hazretlerini zikir hariç, bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir.”

(Tirmizi, Zühd 63)

…cihatta ve hizmette olan

İnsanların en hayırlısının kim olduğunu size haber vereyim mi? Devamlı surette Allah yolunda atının dizginlerine yapışıp cihatta ve hizmette olandır. Ondan sonra kim olduğunu söyleyeyim mi? O kimse ki, küçük sürüsü ile bir vadiye çekilmiş, koyunlarını otlatıp üzerine farz olan vazifeleri yerine getirmektir.

(Müslim, İmare: 125)

…öldürmek için dövüşmek küfürdür

Abdullah b. Mesûd’un (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Müslümana sövmek fasıklık ve onu öldürmek için dövüşmek küfürdür.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 97

(Allah için) seviyorsa

“Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin.”

[Ebû Dâvud, Edeb 122; Tirmizî, Zühd 54]

(Allah için) seviyorsa

“Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin.”

[Ebû Dâvud, Edeb 122; Tirmizî, Zühd 54]

(Allah için) seviyorsa

“Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin.”

[Ebû Dâvud, Edeb 122; Tirmizî, Zühd 54]

(Allah için) seviyorsa

“Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin.”

[Ebû Dâvud, Edeb 122; Tirmizî, Zühd 54]